Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Giv forsørgere rimelige vilkår

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Giv forsørgere rimelige vilkår

Skrevet af Lennart Kiil

Regeringen har besluttet, at forsørgerpligten også skal gælde ugifte par. Så giv da folk nogle bedre vilkår!

Det er rimeligt nok, at man forsøger sine nærmeste. Dem man bor med og deler livets op- og nedture med. Man har jo glæde af hinanden. Man støtter selvfølgeligt hinanden. Også økonomisk. Det er ikke rimeligt at sende husholdningsregningen ud af hjemmet og videre over til den enlige kassedame med to børn. Derfor er det overordnet udmærket, at regeringen har udvidet forsørgerpligten. MEN!

Forsørgere i Danmark har alt for ringe vilkår. For det første skal en forsørger kunne benytte det fulde fradrag fra de personer, forsørgeren af loven er forpligtet på at understøtte økonomisk. Uanset om der er tale om ægteskab, samboende partnere eller hjemmeboende børn. Sådan er det ikke i dag. I bedste fald kan ægtefolk nu bruge en andel af hinandens fradrag.

Det er helt urimeligt, at staten beslaglægger størstedelen af forsøgerens penge gennem voldsomme skatter og afgifter og så samtidigt kræver, at forsøgeren betaler for partner og børn. Det hænger simpelthen ikke sammen. Høj skat, men ringe forhold. Det holder ikke i længden. Det er klart, at når staten lukker for det varme vand, kan den ikke blive ved med at kræve ind på samme niveau som før.

Det virker som om, at de "reformer", der for tiden bliver gennemført, primært handler om, at staten skal gøre mindre for folk, men at folk stadig skal betale ligeså meget til staten som før. Det gælder i hvert fald for de mennesker, der vælger eller er tvunget til selv at forsørge familie og samlivspartnere.

I dag lider mange familier af stress, fordi begge forældre bliver nødt til at arbejde. Giv dog folk en fair chance for at indrette sig med én forælder hjemme og én forælder ude, hvis det er det, man ønsker eller er tvunget til af omstændighederne i en given familie. De høje skatter og de lave bundfradrag gør det i dag i praksis meget svært at få tingene til at hænge sammen på en fornuftig måde, hvis den ene part går hjemme.

Hvis det blev muligt at benytte sin partners og sine børns fradrag fuldt ud, ville mange familier kunne være selvforsørgende. Også selvom den ene forælder af en eller anden grund ikke var aktiv på arbejdsmarkedet. Det ville klæde regeringen at føre en mere familievenlig politik og en politik, der tog mere hensyn til de mennesker, der ikke passer ind i skabelonen "mor og far arbejder begge ude på fuld tid".

Del Giv forsørgere rimelige vilkår