Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Er jeg den eneste der er splittet?

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Er jeg den eneste der er splittet?

Skrevet af Mia Andersen

”Det er en fuldstændig sjasket logik at erstatte karakterer med evalueringer”. Sådan starter en artikel bragt af Politiken i sidste uge – en artikel, der skildrer de to modpoler i det politiske spektrum; LA mod SF og Enhedslisten. Præstationspresset er ganske vist opstået af karakterer. Det har dog, i min optik, intet med karakterer i sig selv at gøre, men snarere det faktum, at stadigt flere unge forlader gymnasiet med det ene 12-tal efter det andet på deres eksamensbevis. Er de alle sammen superstuderende? Næppe! Problemet med landets gymnasiale uddannelser er, at det i mange tilfælde er for let at tilegne sig de gode karakterer – særligt årskarakterer. Det kan jeg huske fra min egen gymnasietid – og hvad jeg kan læse mig til, bliver tendensen kun større. Jeg har siddet i klasse med elever, der ikke ydede en reel indsats i timerne, men alligevel formåede at tale deres årskarakter op til 7 eller 10. Og det er hér problemet ligger. Tingene hænger unægteligt sammen. Når flere elever springer ud som studenter med højere gennemsnit hvert år, presser det adgangskvotienterne op på de videregående uddannelser med den afledte effekt, at præstationspresset øges for dem, der på nuværende tidspunkt er i gang med deres gymnasiale uddannelse.

Sagen burde således være ligetil – LA har ret. Lad os få flere karakterer og eksaminer indført på gymnasiale uddannelser for at øge elevernes faglige udbytte. Burde mit indlæg så ikke slutte her? Nej! For som jeg indledte med at sige, så er jeg splittet. Jeg mener bestemt ikke det er vejen frem at afskaffe karakterer, men omvendt synes jeg – ud fra egen erfaring – heller ikke altid, at karakterer afspejler elevens reelle evner. Så hvad er egentlig reelt? Det er svært at svare på – hvilket også må være derfor, at der ikke er enighed på tværs af det politiske spektrum, og derfor emnet jævnligt tages op til debat.

Karakterer er jo dybest set bare en række tal på et stykke papir. Sagen er bare den, at det er tal, der kan vise sig afgørende for dit fremtidige erhverv. Hvad vi nok i virkeligheden mangler, er gymnasielærere, der ikke lader sig overtale til højere karakterer af offensive elever samt en revidering af, hvad formålet med at gå i gymnasiet egentlig er. For nogle er det et hvilehjem i tre år, mens det for andre er afgørende for deres arbejdsliv. Dem der bruger det som hvilehjem, skal selvsagt ikke have muligheden for at tale sin karakter op på niveau med en, der rent faktisk yder noget. Det er ikke fair for nogen parter. Uanset hvilken boldgade du befinder dig i, ændrer det ikke på, at vi har alt for meget fokus på trivsel i forhold til reel læring. Pacer vi som samfund unge for hårdt, eller har vi i virkeligheden pakket dem for godt ind i samfundets vattæppe? For at være ærlig, så hælder jeg til den sidste forklaring…

Del Er jeg den eneste der er splittet?